Please identify yourself:


 
Status
Der er desværre stadig nogle der er berørt af fejlen.
Det kan skyldes at browseren har gemt en "cookie" altså en Cache af siden.
Det kan derfor være nødvendigt at slette dette indhold.
09:12
Fejlen er løst med en workaround, det gør dog at
Quantity og Weight ikke er angivet som mandatory, det er dog vigtige felter der altid skal udfyldes.
Den endelige rettelse udføres i løbet af formiddagen.
08:40
Der er pt. en fejl i systemet ang. angivelse af køletemperatur.
Denne fejl berører flere forsendelsestyper.
Der arbejdes på at løse fejlen hurtigts muligt.
Vi beklager de gener dette måtte medføre.